eBiznet 4+

Ngan Ly

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

eBiznet là công ty tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 kết hợp kinh tế chia sẻ, giúp cá nhân hóa việc kinh doanh Online với sự hỗ trợ tuyệt vời của công nghệ.
Với phương châm mang đến “hệ sinh thái kinh doanh online cho mọi người”, hoạt động kinh doanh của eBiznet ngày càng phát triển lớn mạnh và đạt được nhiều bước tiến đáng kể.
eBiznet hiện đang tập trung hoạt động ở phân khúc sản phẩm cao cấp như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, bất động sản và các sản phẩm công nghệ.

What’s New

Version 1.6

- Chỉnh sửa một số tiêu đề, icon ...
- Sửa vài lỗi nhỏ.

App Privacy

The developer, Ngan Ly, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Games
Games
Business
Shopping
Education
Business

You Might Also Like

Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping