Công báo Bình Phước 4+

UBND BINH PHUOC

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, có chức năng đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, các điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác theo quy định. Công báo tỉnh Bình Phước đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành.
Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức.
Trang công báo Bình Phước là ứng dụng chính thống do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành. Nhằm mục tiêu phục vụ cộng đồng. Người dùng không phải chịu bất kỳ chi phí nào khi sử dụng ứng dụng này.

What’s New

Version 1.0.1

- Change App Logo

App Privacy

The developer, UBND BINH PHUOC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity