Screenshots

Description

Autorizace dokumentů, fotografií a formulářových dat

- připojování elektronického podpisu k přílohám ve formátu PDF,
- připojování kvalifikovaných časových razítek k dokumentům,
- autorizování fotografií,
- obsluhu datové schránky,
- generování žádosti o certifikát pro uznávaný elektronický podpis akreditované certifikační autority PostSignum,
- práci s dynamickými aplikacemi,
- načítání QR kódů,
- zápis informací do informačních systémů a jejich načítání (přes webové služby).

Jednotlivé funkce aplikace FormApps Mobile jsou realizovány univerzálními formulářovými aplikacemi provozovanými na straně administrátora prostřednictvím serverového řešení FormApps Server. Jako příklad lze uvést zdarma dostupné formulářové aplikace na: www.formapps.eu Administrátor FormApps Server může snadno a bez programování vytvářet a publikovat další formulářové aplikace dostupné na FormApps Mobile pro všechny členy celé organizace.

--------------------------------------------------------------------------------------

Authorization of documents, photos and form data

- Attaching trusted digital signatures to PDF attachments,
- Attaching qualified time stamps,
- Authorizing photographs,
- Data mailboxes (local trusted communication system in the Czech Republic) manipulation,
- Generating trusted signature certificates requirements from PostSignum (Czech Post),
- Using dynamic form applications,
- Reading QR codes,
- Writing data and reading it from information systems (through web services).

The individual functions of FormApps Mobile are provided by universal form applications, run on the administrator's side using a server solution, FormApps Server. One of the examples is a set of free form applications at www.formapps.eu. The FormApps Server administrator can, easily and without programming, create and publish new form applications available on FormApps Mobile for all members of the whole organization.

What’s New

Version 2.0.6

Oprava chyby ve vizuálním podpisu
----------------------------------------
Error in visual signature fixed

Information

Seller
Software602 a.s.
Size
45.3 MB
Category
Business
Compatibility

Requires iOS 7.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, Czech

Age Rating
17+
Unrestricted Web Access
Frequent/Intense Sexual Content or Nudity
Frequent/Intense Realistic Violence
Frequent/Intense Horror/Fear Themes
Frequent/Intense Mature/Suggestive Themes
Frequent/Intense Profanity or Crude Humor
Frequent/Intense Cartoon or Fantasy Violence
Frequent/Intense Simulated Gambling
Frequent/Intense Alcohol, Tobacco, or Drug Use or References
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like