IMM Group 4+

IMM GROUP COMPANY LIMITED

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng riêng của IMM Group hỗ trợ trao đổi thông tin bảo mật giữa IMM Group và khách hàng.
- Cập nhật thông tin về hồ sơ khách.
- Cập nhật quá trình IMM Group cung cấp dịch vụ cho khách:
+ Đầu tư định cư Úc, Mỹ, Canada, Châu Âu.
+ Thường trú và quốc tịch. Bất động sản nước ngoài.
+ Đầu tư bảo toàn vốn an sinh lâu bền cho tương lai.
+ Dịch vụ du học du lịch và các tour khảo sát đặc biệt.

What’s New

Version 3.0.0

- Cải tiến tốc tộc truy xuất dữ liệu
- Tăng cường bảo mật

App Privacy

The developer, IMM GROUP COMPANY LIMITED, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance