Inżynieria Konferencje 4+

WYDAWNICTWO INZYNIERIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Konferencje i Kongresy organizowane przez Wydawnictwo Inżynieria od ponad 20 lat cieszą się uznaniem branżowych ekspertów i uczestników ze względu na profesjonalną organizację, wysoki poziom merytoryczny, liczne atrakcje towarzyszące oraz możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych. Celem organizatorów jest tworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki, inwestorami, projektantami, jak również wykonawcami, producentami oraz dostawcami.
Pozytywny odbiór i rosnąca z roku na rok liczba uczestników Konferencji i Kongresów Wydawnictwa Inżynieria są efektem dostosowywania się do otaczających potrzeb, unowocześniania (transmisje online, networking) i niezwykłego dbania o jakość pod każdym względem. Motto eventów: „Wiedza – Biznes – Atrakcje” doskonale odzwierciedla zamysł i intencje organizatorów, którzy dbają, aby najnowsze odkrycia akademickie przenikały się z praktycznymi doświadczeniami specjalistów prowadzących inżynierskie biznesy. Organizatorzy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić środowisku inżynierskiemu dogodną przestrzeń, sprzyjającą nie tylko pozyskiwaniu wiedzy, ale też wielopłaszczyznowej dyskusji, wskazywaniu dobrych praktyk i nawiązywaniu nowych relacji biznesowych. A to wszystko zarówno w trakcie obrad, jak i podczas nieformalnych punktów programu, takich jak: koncerty, występy gości specjalnych, plenerowe atrakcje czy też wieczorne spotkania.
Do stałych elementów wydarzeń należą praktyczne warsztaty, panele dyskusyjne, wycieczki techniczne oraz uroczyste wieczorne gale, podczas których odbywa się wręczenie Tytanów, czyli prestiżowych nagród inżynieryjnych, przyznawanych co roku za najlepsze realizacje, projekty i produkty oraz technologie w danej branży.
Obecnie Wydawnictwo Inżynieria organizuje następujące wydarzenia:
• Konferencja CIPP - Renowacja Wykładzinami (Rękawami) Utwardzanymi na Miejscu
Od 2017 roku Konferencja jest platformą wymiany doświadczeń odnośnie technologii CIPP (ang. Cured in Place Pipe), będącej jednym z najpopularniejszych obecnie rozwiązań do odnowy rurociągów, a jednocześnie metodą o olbrzymim potencjale rozwojowym.
• Konferencja Budowa Farm Wiatrowych
W 2023 r. organizatorzy, chcąc mieć własny wkład w transformację energetyczną i przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, zorganizowali 1-szą Konferencję. A kolejne lata obrad, poświęcone budowie i posadawianiu lądowych i morskich farm wiatrowych oraz ich przyłączy, na pewno skutecznie wpłyną na jakość realizacji oraz świadomość branży.
• Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii Inżynieria Bezwykopowa
W roku 2003 zorganizowany został pierwszy, a dziś największy w Europie Środkowo-Wschodniej event branży bezwykopowej. To tu spotykają się specjaliści nie tylko rozmawiając o rozwoju każdego z obszarów technologii bezwykopowej, ale i o jakże ważnym, szczególnie w ostatnich latach, obszarze społecznym.
• Kongres Gospodarowania Wodami i Ochrony Przeciwpowodziowej
2016 rok był momentem, kiedy organizatorzy postanowili umożliwić szeroką dyskusję o zmianach klimatycznych, z uwzględnieniem tematyki wód opadowych…, a w 2021 roku poszerzyli ją o realizacje inwestycji ochrony przeciwpowodziowej. Od roku 2022 wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk kontynuowane jest w formule Kongresu.
• Kongres Geoinżynieria i Budownictwo Podziemne
Wydarzenie organizowane od 2022 r. jest kontynuacją tworzonych od nastu już lat konferencji Geoinżynieria w Budownictwie oraz Budownictwo Podziemne. Celem Kongresu jest przedstawienie niuansów realizacji infrastrukturalnych, jak również umożliwienie szerokiej dyskusji pomiędzy wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego.

What’s New

Version 2023.9.2

- nowy typ pytania otwartego w ankietach

App Privacy

The developer, WYDAWNICTWO INZYNIERIA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Business
Business
Business
Business
Business
Business