iNELS Home Control RF 4+

Jiri Konecny

Navrženo pro iPhone

    • Bezplatné

Snímky obrazovky iPhonu

Popis

iNELS Home Control (iHC) makes it easy to completely control iNELS RF Control wireless electrical installations using a smartphone or tablet.

The application communicates with a RF/IR smart box (eLAN-RF-003 or eLAN-RF-003-Wi), which further links to the iNELS RF Control sub-elements, audio / video devices, video door-phones, cameras and weather stations. The RF smart box allows you to control up to 40 components.

The application brings you these options:
- Enhance security requirements in the form of authorization when opening an application
- Distribution of user roles
- Administrator (admin) - can set and control individual components, time schedules, scenes
- User - can control individual components and their created scenes
- Application Wizard for easier setup of the entire system
- Graphic interface with graphical switching between black and white
- Switching appliances (e.g. fan, garage door, blinds, lighting, etc.)
- Dim lighting (all light sources can be dimmed from a conventional bulb to dimmable LEDs)
- Control and regulation of hot-water or electric heating
- Combining multiple unit controls at once, scenes
- Assign cameras (iNELS Cam, Axis, or "mjpeg" format cameras)
- Integrated weather forecast
- Intercom and 2N video door phone function
- Adding an eLAN-IR unit for controlling air conditioners, TVs and other appliances
- and more…

Detailed iHC-MAIRF manual can be downloaded here: https://www.elkoep.com/-ihc-miirf-

----------------------------------

Apliace iNELS Home Control (iHC) umožňuje jednoduchým způsobem komplexně ovládat bezdrátovou elektroinstalaci iNELS RF Control pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Aplikace komunikuje s chytrou RF krabičkou (eLAN-RF-003 nebo eLAN-RF-003-Wi), která dále navazuje komunikaci s dílčími prvky z produktové řady iNELS RF Control, audio/video zařízeními, dveřním videotelefonem, kamerami nebo meteostanicí. Chytrá RF krabička umožňuje ovládání až 40 prvků.


Aplikace Vám přináší tyto možnosti:
- zvýšení bezpečnostních požadavků v podobě autorizace při otevření aplikace
- rozdělení uživatelských rolí
- správce (admin) – může nastavovat a ovládat jednotlivé prvky, časové plány, scény
- uživatel – může ovládat jednotlivé prvky a k nim vytvořené scény
- Průvodce aplikací pro snazší nastavení celého systému
- Grafické rozhraní s možností přepínání grafiky mezi bílou a černou verzí
- Spínání spotřebičů (např. ventilátor, garážová vrata, žaluzie, osvětlení, apod.)
- Stmívání osvětlení (stmívat lze všechny světelné zdroje od klasické žárovky až po stmívatelné LED)
- Ovládání a regulace teplovodního nebo elektrického vytápění
- Kombinace ovládání více jednotek najednou, tzn. scény
- Přiřazení kamer (iNELS Cam, Axis, nebo kamery podporující formát „mjpeg“)
- integrovaná předpověď počasí
- funkci interkomu a dveřního videotelefonu 2N
- přidání jednotky eLAN-IR pro ovládání klimatizací, TV a dalších spotřebičů
- a další…

Podrobný manuál pro iHC-MAIRF je ke stažení zde: https://www.elkoep.cz/ihc-miirf

Novinky

Verze 1.2.24

- Bug fix
- End of support

------------------------

- Oprava chyb
- Konec podpory

Ochrana soukromí v aplikaci

Vývojářská společnost Jiri Konecny nesdělila společnosti Apple podrobnosti o svých opatřeních na ochranu soukromí a o nakládání s daty. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů poskytnutých vývojářskou společností.

Podrobnosti nebyly poskytnuty

K doplnění podrobných informací o ochraně soukromí bude vývojářská společnost vyzvána při zveřejnění příští aktualizace pro tuto aplikaci.

Více od této vývojářské společnosti

iNELS Home Control IR for iPhone
Lifestyle
iNELS Home Control for iPhone
Lifestyle
iNELS Home Control - Promo
Lifestyle
iNELS Home Control RF - Promo
Lifestyle
iNELS Home Control RF - Cloud
Lifestyle
LARA Dio
Utilities

Také by se vám mohlo líbit

Sweet Home for Vantage
Lifestyle
Filing Cabinet
Lifestyle
Color Light - Lamp
Lifestyle
Miele Scout
Lifestyle
Charging Animation 4K
Lifestyle
Dog whistle - pet auto clicker
Lifestyle