iNhanDaoVN 4+

MB Bank

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

iNhanDaoVN là hệ thống hỗ trợ kết nối nhà hảo tâm và những hoàn cảnh bất hạnh bằng cách cung cấp thông tin được xác minh bởi các tổ chức uy tín và đồng thời công khai minh bạch các hoạt động kêu gọi các trường hợp cần giúp đỡ.
Các chức năng chính:
- Cập nhật các tin tức, đề xuất, chia sẻ, quản lý, nhận thông báo từ các hoàn cảnh nêu trên, các chương trình kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.
- Giúp kết nối những tấm lòng hảo tâm với các trường hợp được kêu gọi một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Chia sẻ các thông tin về hoạt động nhân đạo qua các trang mạng xã hội khác, tăng tính lan tỏa trong cộng đồng.
- Quản lý thông tin minh bạch: người sử dụng có thể theo dõi quá trình xác minh, ủng hộ cho cá nhân được kêu gọi trên iNhandao do người sử dụng tạo.
Hãy bắt đầu hành trình "Lan tỏa yêu thương" cùng iNhandaoVN.

What’s New

Version 1.9.0

Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng

App Privacy

The developer, MB Bank, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Finance
Finance
Games
Finance
Education
Lifestyle

You Might Also Like

Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking
Social Networking