iPad Screenshots

Description

“Jaderná energie a energetika” je moderní elektronická publikace, která prostřednictvím poutavého výkladu, spojeného s množstvím interaktivních prvků, objasňuje základní principy a fakta z oblasti mírového využití jaderné energie. Provozování jaderných elektráren, důležité součásti energetických zdrojů vyspělých států, je často diskutovaným tématem v různých společenských skupinách. Důležitá je především pravdivá informovanost široké veřejnosti o výhodách, technických řešeních, ale i o rizikách a bezpečnostních opatřeních v celé oblasti jaderného průmyslu.

Podle internetového průzkumu je “Jaderná energie a energetika” nejobsáhlejší elektronickou multimediální publikací na světě, věnovanou popularizaci jaderné energetiky. Díky snadno srozumitelným textům, interaktivitě a bohaté kolekci ilustračních doplňků určitě patří k moderním vzdělávacím a informačním titulům současné doby.Stručný obsah publikace

• Jaderná energie – Radioaktivita, ionizující záření, zdroje záření, poločas rozpadu, veličiny a jednotky, …

• Jaderná energetika – Typy jaderných reakcí, regulace, moderátor, absorbátor, chladivo, největší elektrárny, …

• Jaderné palivo – Výroba, obohacení, palivový cyklus, mezisklad, přepracování, konečné uložení, …

• Jaderný reaktor – Tlakovodní, varný, těžkovodní, plynem chlazený, vysokoteplotní, rychlý reaktor,
termojaderná syntéza, …

• Radioaktivní odpady – Vznik, druhy, zpracování konečné uložení odpadů, …

• Bezpečnost jaderných elektráren – Jaderná bezpečnost, vnější vlivy, stupnice INES, havárie, životní prostředí, …

• Atom v čase – Historické milníky na přehledné časové ose.A co Vás čeká v jednotlivých kapitolách této elektronické publikace?

Celý výkladový text (72 multimediálních stránek, 81 000 slov) je doplněn množstvím ilustračních grafických materiálů. Součástí publikace je 336 fotografií v 60 tematických fotogaleriích, 45 ilustračních nákresů a grafů, 31 interaktivních schémat a 31 videí a 3D modelů. Pro odlehčení jsou čtenářům v průběhu výkladu prezentovány různé zajímavosti, které jim názornou formou pomohou udělat si ucelenější obrázek o probírané problematice. Každá kapitola končí blokem testů, ve kterých si čtenáři mohou ověřit svoje vědomosti.Vznik české verze a její distribuci zdarma podpořila společnost ČEZ.

What’s New

Version 2.1

Optimalizovaný rozsah dat aplikace.
Drobné úpravy a zlepšení.

Information

Seller
Simopt, s.r.o.
Size
326.3 MB
Category
Books
Compatibility

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPad.

Languages

English

Age Rating
4+
Copyright
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like