JeeHR 4+

DAI PHAT COMPUTER CO., LTD

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

JeeHR Mobile là ứng dụng vệ tinh của Phần mềm quản lý nhân sự hợp nhất JeeHR được phát triển bởi Công Ty TNHH Tin Học Đại Phát. Các chức năng chính mà JeeHR Mobile cung cấp:

Đối với nhân viên
- Xem thông tin cá nhân.
- Gửi nghỉ phép
- Gửi tăng ca
- Xem bảng lương
- Xem bảng chấm công
- Đổi ca làm việc
- Thông báo phòng nhân sự
- Giải trình chấm công
- Chấm công vị trí, nhận diện khuôn mặt
- Chấm công Wifi.

Đối với nhà quản lý
- Duyệt nghỉ phép
- Danh sách nghỉ phép
- Phép tồn nhân viên
- Duyệt đăng ký tăng ca
- Dữ liệu chấm công
- Duyệt đổi ca làm việc
- Duyệt giải trình chấm công
- Quản lý đăng ký chấm công
- Chấm công cho nhân viên
- Máy chấm công Nhận diện khuôn mặt(trực tiếp trên điên thoại)

What’s New

Version 1.5.5

Phiên bản 1.5.5:
- Chặn giả định vị trí khi chấm công
- Tối ưu hiệu năng ứng dụng

App Privacy

The developer, DAI PHAT COMPUTER CO., LTD, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

NextHR
Business
JeeMarket
Business
JeeHR Premium
Business
JeePlatform
Business
GYPA CuChi
Utilities
PACLDV Viettel tại HCM
Business

You Might Also Like

Lai Châu Smart
Business
PAHT Đắk Nông
Business
PAHT Sam Son
Business
Lac Duong Smart
Business
Thành phố Hồng Ngự Smart
Business
Viettel-S
Business