Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Upgrade your business information to a new level with JobChat.
JobChat is an all-in-one chat, task management and file-sharing platform that inspires teams to collaborate more effectively and be happier at work.

Outstanding features:
- 100% free unlimited number of members and number of jobs
- Push Notification to keep you always up to date
- Quickly create, assign performers, track members as well as set due dates for work.
- Discuss work and provide immediate feedback.
- Attach files and photos from your device, take photos from jobs and instantly send them to everyone in the group.
- Sort your priority list of to-do tasks.
- Web version of JobChat (https://jobchat.vn)


For everyone from a small group or a large company, JobChat is a way to make it easier and better.

Có gì Mới

Phiên bản 5.2

- Feature share image/ media from another app to JobChat
- Fix some minor bugs

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
1 đánh giá

1 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Phan Duy Cuong, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Contact Info
  • User Content
  • Identifiers
  • Usage Data
  • Diagnostics

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Có Thể Bạn Cũng Thích