Screenshots

Description

JoGuide - Kết nối hướng dẫn viên, là ứng dụng giúp bạn tìm kiếm hướng dẫn viên một cách dễ dàng:
- JoGuide giúp công ty du lịch dễ dàng tìm HDV đi tour phù hợp nhất theo chương trình.
- JoGuide đảm bảo, giúp công ty tránh được tình trạng hủy tour vào phút cuối từ HDV. Đồng thời cung cấp công cụ tìm kiếm nâng cao, giúp công ty dễ dàng tìm kiếm HDV thay thế.
- JoGuide giúp HDV có thể kết nối tới công ty du lịch, người đi du lịch một cách dễ dàng.
- JoGuide cung cấp đầy đủ thông tin HDV ở tất cả điểm du lịch, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn HDV phù hợp với nhu cầu.

* Thông tin về JoGuide
- Fan Page: https://www.facebook.com/joguide

App Privacy

The developer, Tuan Nguyen, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like