Jordplan 4+

Jordplan

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Jordplan er dokumentasjon og planlegging for det moderne jordbruk. iOS applikasjonen gir deg tilgang til dine data og registreringer mens du er ute på jordet. Du kan også benytte bakgrunnskart og annen informasjon fra offentlige kilder.

Du kan også registrere nye jordprøver, rapportere inn arbeid og ta koordinatfestede bilder med kameraet på telefonen. Du kan også se dine gjødslingsplaner, verdier på jordprøver og hva slags arbeidsoperasjoner som har blitt utført på et punkt på kartet.

What’s New

Version 2.0.5

- Rapportering til PDF fra arbeidsregistrering
- Håndtering av klebemidler som doseres ut i fra vannmengde
- Advarsel dersom du forlater arbeidsregistrering med endringer som ikke har blitt lagret
- Mulighet for å endre farge på trådkors til rødt
- Diverse mindre forbedringer

App Privacy

The developer, Jordplan, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Location
  • User Content
  • Identifiers
  • Diagnostics

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity