Juristi Online 17+

Juristi Online, Ndihmë ligjore

FONDACIONI SHOQERIA E HAPUR PER SHQIPERINE

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Centre for Legal Empowerment me mbështetjen e Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, për të garantuar aksesin e qytetarëve nëpërmjet ndihmës juridike falas, ofron ndihmë dhe shërbime ligjore nëpërmjet platformës www.Juristionline.al.
Qytetarët mund të këshillohen dhe informohen lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tyre sipas legjislacionit në fuqi, metodat për ushtrimin e këtyre të drejtave në procesin gjyqësor dhe në atë jashtëgjyqësor, dhënien e ndihmës në hartimin e dokumenteve të nevojshme për të vënë në lëvizje organet publike ose në kuadër të marrëdhënieve me përsonat juridikë dhe fizikë privatë, etj.
Juristët e platformës janë në shërbim të qytetarëve në çdo orë të ditës.
#NdihmëLigjore #JuristiOnline

What’s New

Version 1.4.5

Fixes and Improvements

App Privacy

The developer, FONDACIONI SHOQERIA E HAPUR PER SHQIPERINE, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity
Productivity