K12Online 4+

VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP

Designed for iPad

    • 1.5 • 328 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

K12Online là hệ thống hỗ trợ toàn trình công tác quản lý đào tạo, hỗ trợ dạy - học và đánh giá, kiểm tra trực tuyến dành riêng cho các đơn vị giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên. Được thiết kế và xây dựng hướng tới một nền tảng giáo dục trực tuyến có đầy đủ tính năng cho mọi loại đối tượng trong ngành giáo dục cần, từ cán bộ quản lý tới giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Học sinh có thể tự học, làm bài tập, làm bài kiểm tra, tham gia các lớp học trực tuyến, thảo luận trực tuyến... và khám phá nhiều tiện ích khác ngay trên ứng dụng K12Online.

Kết hợp cùng với phiên bản web sẵn có, ứng dụng K12Online có thể giúp cán bộ quản lý cấp Sở/Phòng/trường theo dõi và sử dụng các tính năng cần thiết để hỗ trợ công tác quản lý, dạy học và kiểm tra đánh giá của đơn vị.

What’s New

Version 1.8.0

- Thêm phần lịch học, chương trình học vào lịch của tôi.
- Thêm phần ôn đề trong chương trình học.
- Tối ưu trải nghiệm người dùng.

Ratings and Reviews

1.5 out of 5
328 Ratings

328 Ratings

msjeidjmdek ,

Review

The forum is complicated for the new users, loading speed is slow and lag

Developer Response ,

Thank you for your responding. We apologize for the incovenience you experienced. We are always eager to improve K12Online everyday. Please feel free to contact us for further support via email: k12online@viettel.com.vn.

Mikey_Sano ,

Deleted

This app doesn’t know I dont have camera but its still work. How cant ? Why this app so stupid !!?

Developer Response ,

Thank you for your responding. We apologize for the incovenience you experienced. We are always eager to improve K12Online everyday. Please feel free to contact us for further support via email: k12online@viettel.com.vn.

Minu Bùi ,

…..

This app is trash i can’t use it normally

Developer Response ,

Thank you for your responding. We apologize for the incovenience you experienced. We are always eager to improve K12Online everyday. Please feel free to contact us for further support via email: k12online@viettel.com.vn.

App Privacy

The developer, VIETTEL BUSINESS SOLUTIONS CORPORATION – BRANCH OF VIETTEL GROUP, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Productivity
Utilities
Productivity
Education
Travel
Medical

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education