Maybank Trade VN 4+

Maybank Kim Eng Securities Limited

Được thiết kế cho iPad

    • 5,0 • 3 đánh giá
    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Seize opportunities with convenience, speed and ease while you are on-the-move, with Maybank Trade VN is sponsored by Maybank Kim Eng Securities Limited which is developed by InnoTech, investors are always in touch with account and Vietnam finance market.

Designed for iPad, iPhone & iPod touch, you can do the following anytime, anywhere:
1. Track all changes in market with any stock;
2. Follow all finance news that always updated;
3. Easy trading with buy or sell stocks;
4. Monitor your favorites stocks in your watch-list;
5. Check your current order status and cancel your orders;
6. View your current portfolio and your unrealized profit/loss;
7. Query your Order History easily;
8. Making cash advance for buying or withdraw money;
9. Making money transfers to other accounts, to other banks, or receiving by identity card;
10. Market Insight (new)

Có gì Mới

Phiên bản 2.0.75

- Bugs fixed, improve performance

Xếp hạng và Nhận xét

5,0/5
3 đánh giá

3 đánh giá

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Maybank Kim Eng Securities Limited, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Diagnostics

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Có Thể Bạn Cũng Thích

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance