Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Keeng.com.la - A social network for music lovers in Laos, is the music application on the leading smartphone in Laos.
There are many genres of music, such as Laos, Thai Music, Music Vietnam, International Music ...
Integrated music features free 3G data Unitel allows unlimited music downloads
Get familiar with your friends with the same taste in music
These features make the application to become a leading player application in Laos.
If you have suggestions for products please send to: keeng@unitel.com.la

Có gì Mới

Phiên bản 1.1

This app has been updated by Apple to use the latest Apple signing certificate.

Version 1.1
- Fix bug

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển STAR TELECOM Co; LTD chưa cung cấp cho Apple thông tin chi tiết về các phương thức đảm bảo quyền riêng tư cũng như cách xử lý dữ liệu của họ. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông Tin Chi Tiết Chưa Được Cung Cấp

Nhà phát triển sẽ buộc phải cung cấp thông tin chi tiết về quyền riêng tư khi họ gửi bản cập nhật tiếp theo của ứng dụng.

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích