Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Kien Xinh tran trong gioi thieu ung dung tien ich chuyen nganh Kien truc Xay dung Noi that:
- Xem tin tuc cap nhat hang ngay theo chuyen de: Kien truc; Trang tri noi that; Phong Thuy; Nha Dep; EVA; Mach ban; Tu van kien truc; Tin Du an; Tin Vat lieu xay dung, Trang thiet bi; Tin Cong nghe...
- Gioi thieu cac Doi tac cung cap VLXD-TTB hoan thien cong trinh.
- Xem cac dia diem cung cap hang noi that, vat lieu trang thiet bi hoan thien.
- Xem cac chuong trinh khuyen mai uu dai giam gia chuyen linh vuc Kien truc, noi that, xay dung.
- Xem cac thiet ke Kien truc va Trang tri noi that moi nhat cua Kien Xinh.
- Xem cac cong trinh Kien Xinh da thi cong xay dung thuc te.
- Xem cac san pham noi that va vat lieu, trang thiet bi hoan thien cong trinh cap nhat moi nhat.
- Xem cac thong tin hanh nghe cua cac kien truc su Kien Xinh.
- Tuong tac trao doi truc tuyen thiet ke, xay dung, kinh doanh voi Kien Xinh moi luc moi noi.

Có gì Mới

Phiên bản 1.3

- Nang cap giao dien moi va hinh anh cong trinh thiet ke, thi cong, trang tri noi that.
Cap nhat cac tinh nang:
- Xem tin tuc cap nhat hang ngay theo chuyen de: Kien truc; Trang tri noi that; Phong Thuy; Nha dep; EVA; Mach ban; Tư van kien truc; Tin Du an; Tin Vat lieu xay dung, Trang thiet bi; Tin Cong nghe...
- Xem Khuyen Mai Thiet ke, Thi cong, VLXD-TTB hoan thien.
- Xem & Download Catalogue chuyen nganh.
- Xem Video chuyen de: Khong Gian Song - Khong Gian Xanh.
- Gioi thieu cac Doi tac cung

Thông Tin

Seller
Vo Trung
Kích cỡ
45.4 MB
Danh mục
Business
Tương thích

Requires iOS 8.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Ngôn Ngữ

English, Arabic, Azerbaijani, Catalan, Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian Bokmål, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Simplified Chinese, Slovak, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish

Tuổi
Rated 4+
Bản quyền
© KienXinh Copyright 2014. All Rights Reserved.
Giá
Miễn phí

Hỗ trợ

  • Chia Sẻ Trong Gia Đình

    Tối đa sáu thành viên gia đình sẽ có thể sử dụng app này khi bật tính năng Chia Sẻ Trong Gia Đình.

Có Thể Bạn Cũng Thích