Kitra 4+

Thinh Dong

Được thiết kế cho iPad

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình

Miêu tả

Welcome to Kitra - Tourism, Commerce, Investment Promotion Center of Kien Giang Province, feel free to browse our site of local products, hotels/resorts, travel services and investment opportunities

Có gì Mới

Phiên bản 3.0.0

Update UI.
Add new feature.

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Thinh Dong, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Travel
Business
Business
Business
Business
Travel

Có Thể Bạn Cũng Thích

Travel
Travel
Travel
Travel
Travel
Travel