Kraków w zieleni 4+

Emilia Sklucka

Zaprojektowano dla iPada

    • Gratis

Zrzuty ekranu

Opis

Mapy nigdy nie mieszczą się w kieszeni a przewodniki zajmują dużo miejsca w plecaku... Dlatego stworzyliśmy aplikację mobilną, która spełnia obie te funkcje.

Mapa w aplikacji pozwoli odnaleźć Ci drogę gdy zgubisz się w gąszczu wiedziony ptasim śpiewem lub w pogoni za pobiciem rekordu biegowego dotrzesz w nieznane Ci miejsce. Na mapie oznaczyliśmy nie tylko miejsca relaksu – kawiarnie, plaże czy stoliki szachowe ale także miejsca dedykowane miłośnikom przyrody takie jak np. punkty obserwacji ptaków czy historii – zabytkowe pałace oraz forty wojskowe.

Zawarty w aplikacji kalendarz wydarzeń nie pozwoli abyś przegapił ciekawe wydarzenie lub sąsiedzką inicjatywę.

Stawiamy na empiryczne poznawanie przestrzeni... na edukację przez doświadczanie. Dlatego integralną częścią aplikacji jest moduł, w którym znajdziesz gry terenowe. Zaproś znajomych do wspólnej zabawy. Odkryj Kraków sprzed 200 lat lub poznaj historię zaklętą w kamieniu.

Uwaga: Kontynuowanie używania GPS uruchomionego w tle może zmniejszyć żywotność baterii.

Maps never fit in the pocket and guidebooks take up too much space in your backpack. This is why we have created a mobile app which plays both these roles.

The app map will help you find a way back if you get lost in a dense thicket when listening to the bird song or trying to break your running record. We have not only marked places of relaxation – cafes, beaches or chess tables, but also spots that are dedicated to nature lovers, such as bird watching spots, or history lovers – historic palaces or military fortifications.

Thanks to the events calendar you will never miss any interesting events or neighbour initiatives.

We are promoting empirical exploration of the surroundings... education through experience. This is why a module with field games has become an integral part of the app. Invite your friends and enjoy it together. Discover the Cracow from 200 years ago or learn history cast in stone.

Note: Continued use of GPS running in the background can dramatically decrease battery life.

Co nowego

Wersja 1.0.0

This update is signed with Apple’s latest signing certificate. No new features are included.

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Emilia Sklucka) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Więcej od tego dewelopera

Education
Weather
Education
Education
Education
Education

Podobna muzyka

Education
Education
Education
Education
Education
Education