Lãnh đạo bản thân 4+

Anh Duong

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

- Ứng dụng giúp ghi nhận thành tích hằng ngày của con đồng thời tạo lập, quản lý quỹ tài chính cho con.
- Cung cấp chương trình học các câu hỏi trắc nghiệm.

What’s New

Version 2.5.4

Phiên bản này khởi động lại các chức năng trước đây đã tạm ngưng như :
- Xác thực người dùng 7 bước
- Xác thực tài khoản qua OTP sms
- Cải thiện hiệu suất và sửa một số lỗi hiển thị

App Privacy

The developer, Anh Duong, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Contact Info
  • Contacts
  • User Content

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education