Läsa Lätt 4+

Alegor AB

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Läsa Lätt är en metod för att hjälpa barn att knäcka läskoden och undvika problem redan i början av läsundervisningen. Metoden har testats i förskolor med mycket goda resultat.

I det svenska språket finns det många fler ljud än bokstäver vilket gör att den alfabetiska principen fungerar inte till hundra procent. I det svenska språket finns 40 ljud och 29 bokstäver vilket gör att det kan vara svårt för barnen att komma i läsning utan förvirring och stress.

Svårigheterna uppstår på grund av att talets ljud representeras av bokstavstecken. Men i vissa fall måste man kombinera dessa tecken på speciella sätt för att representera ett ljud. Ett ljud kan också förändras ofta beroende på ljudet som kommer närmast före eller efter. På denna punkt visar sig att en del barn har särskilt stora problem.

Läsa Lätt löser det problemet med hjälp av färger. Färgerna för barnen är lättuppfatta t.ex. som ett trafikljus och sprider glädje. Barnens hjärnor kopplar fram rätt ljud genom färgsignalerna. Detta gör att barnen i princip från början kan läsa alla typer av ord. Det är bara övergångsperiod. Syftet med färgerna att hjälpa barnen självständigt gå vidare i utforskningsarbete med skriftspråket.

Metodens kärna är en unik ljudkarta. Där placeras bokstäver i ett särskilt system med regelbundna bokstavskombinationer som barn har lätt att orientera sig i. Genom att sjunga bokstavskombinationerna lär sig barnen hur de låter och ser ut. Det gör att barnen sparar tid eftersom de slipper ljuda ihop varje bokstav. Konsekvenserna blir att läsavkodningen sker snabbare och mer stressfritt för barnen när de kan lägga ihop bokstäverna själva sedan. Metoden tar hänsyn till anatomin i barnets hjärna vid den specifika åldern. Bokstavskombinationerna som presenteras på så sätt tas upp av den högra hjärnhalvan, vilket gör att barnet memorerar dem omedvetet och lätt. Med hjälp av ljudkartan undanröjs de oregelbundenheter som annars kan skrämma och hindra barn från att komma i läsning. När barnen lär sig de vanliga mönstren av bokstavskombinationerna ökar hastighet till avkodningen och mindre och mindre energi krävs för att avkoda nya ord.

What’s New

Version 0.0.5

Träna blå

App Privacy

The developer, Alegor AB, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Bokstäver Nummer Färger
Games
Lär dig läsa svenska
Games
Spöket Laban - Färger & Djur
Games
World of Alfie Atkins : Kids
Games
Hocus Pocus – Lite
Games
Play 123, Alfie Atkins
Games