Screenshots

Description

Lao động giúp việc gia đình(GFCD-OXFAM) là một ứng dụng nhằm mục đích cung cấp thông tin, kiến thức dành cho lao động giúp việc gia đình, đảm bảo quyền lợi cho người lao động giúp việc.

Ứng dụng thuộc Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD). Tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, trực thuộc Viện Tư vấn phát triển nông thôn miền núi (CISDOMA). Từ tháng 12/2012 tách ra thành một tổ chức độc lập do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép.

Ngoài cung cấp cho lao động về thông tin công việc các thông tin, app còn cung cấp các thông tin, kiến thức về pháp luật, kỹ năng, bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động... để đảm bảo quyền lợi cho người lao động giúp việc.

What’s New

Version 1.0.3

- Thay đổi giao diện ngừơi dùng

App Privacy

The developer, Van Son Le, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like