Libol Bookworm 4+

Luong Thuc Truong Pham

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

- Với ứng dụng LibolBookworm bạn có thể tải, đọc, mượn, trả, gia hạn, đặt chỗ cho một cuốn sách từ một thư viện.
- Với chức năng đọc sách, bạn có thể thực hiện các chức năng ghi chú, đánh dấu.... ngoài ra bạn có thể tương tác với các dữ liệu dạng multimedia.
- Tiện lợi hơn khi bạn có thể chỉ cần ngồi ở nhà mà có thể mượn được hết các cuốn sách từ thư viện.

What’s New

Version 3.6

- Sửa lỗi đọc dữ liệu mở rộng

App Privacy

The developer, Luong Thuc Truong Pham, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

Books
Books
Education
Education
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education