iPhone Screenshots

Description

Med Arbetsmiljöverkets app LJUS kan du bedöma ljuset på din arbetsplats på flera sätt.

· Beräkning av luxvärdet.

· Beräkning av osynligt flimmer.

· Länk till info om ljus och belysning från Arbetsmiljöverket.

Hur använder man appen?

Innan mätningar påbörjas måste kameralinsen täckas med en bit vanligt vitt skrivarpapper (80 gram/m2), annars blir mätvärdena helt felaktiga. Pappret motsvarar den diffusor som finns på professionella fotometrar och fästs med t ex tejp i kanterna tätt mot mobilskalet. Tejpen får inte skärma någon del av linsen. Pappret kan läggs direkt mot linsen men det kan inte helt uteslutas att det i någon mån skulle kunna skada linsytan.

Under knappen ”Välj miljö” väljer du den miljö som du tycker är mest lik ljuset på din arbetsplats. Om ingen passar väljer du ”Annan miljö”.

Hur tolkar man resultatet

Om ”Annan miljö” angetts måste man själv söka reda på riktvärden för aktuell arbetstyp. I standarderna SS-EN 12464-1 (kan köpas via https://www.sis.se/), samt i planeringsguiden Ljus & Rum (kan köpas via https://ljuskultur.se/), finns riktvärden för luxnivåer vid drygt 50 olika kategorier av inomhusarbeten med nästa 300 olika arbetsmoment. Riktvärden för 15 kategorier av utomhusarbete med nästa 100 olika arbetsmoment finns i standarden SS-EN 12464-2 (https://www.sis.se/).

Felkällor

Appen är dagsljuskalibrerad vid 100 % molnighet respektive med ett lysrör (typ 830) med färgtemperatur 2800 K. Känsligheten hos mobiltelefonens kamera skiljer sig dock betydligt mellan olika typer av dagsljus och även mellan olika typer av elektriska ljuskällor. Mätvärdet har därför en osäkerhet och anges som ett cirkavärde eftersom mobilkameran inte är en professionell fotometer, endast ett verktyg för att få en ungefärlig bedömning.

Flimmer

Osynligt flimmer kan medföra besvär som trötthet, huvudvärk och allmänt obehag. Graden av besvär är mycket individuell, flertalet märker inte av detta flimmer medan vissa individer tycks drabbas av påtagliga besvär.

Vad mäter flimmermodulen

Upp till 100 % modulation och frekvenser upp till dryga 100 Hz, den senare en vanligt förekommande frekvens eftersom den genereras av elnätets 50 Hz.

Felkällor

Ljuskällor med hög frekvens och marginell modulation detekteras ofta felaktigt ha en frekvens på några få Hz p.g.a. att den enda detekterbara modulation som uppstår beror på rörelseartefakter. Den vita kurvan på resultatpresentationen har då mängder av små toppar och saknar en distinkt topp förutom vid orealistiskt låga frekvenser.

Rörelser under mätningen kan också ge upphov till att en alltför låg frekvens anges trots att mätkvalitén anges som god. Den frekvens som anges gäller alltid den högsta toppen vilken kan vara genererad av ofrivilliga rörelser. Om en distinkt något lägre topp finns även vid t ex 100 Hz, är den sannolikt genererad av ljuskällans flimmer. Mät då om, ev. med hjälp av stöd.

Tolkning av mätresultatet

Ett flimmer med 100 Hz och 100 % modulation anses medföra hög risk för besvär hos känsliga individer medan 100 Hz med mindre än 8 % modulation anses innebära låg risk, mindre än 3 % bedöms som riskfritt. För närmare bedömning se s. 29 i rapporten på http://www.bio-licht.org/02_resources/info_ieee_2015_standards-1789.pdf För mer detaljerad info om appen se https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/?hl=ljusappen

Ansvarig utgivare: Arbetsmiljöverket 2019. Applikationen är utvecklad i samarbete med Knowit Mobile Syd AB

What’s New

Version 2.0

• Problem med tillstånd för kameran åtgärdat
• Flimmermätning tillagt
• Kalibrering av ljusmätning tillagt
• Val mätning dagsljus/elektriskt ljus
• Kontrastmätning borttagen
• Generella stabilitetsförbättringar

Information

Seller
Arbetsmiljoverket
Size
9.2 MB
Category
Utilities
Compatibility

Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, Swedish

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© Arbetsmiljöverket
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like