iPhone Screenshots

Description

Hệ thống giám sát hành trình Logistech247 cho phép khách hàng:
- Giám sát và theo dõi hành trình của xe theo thời gian thực.
- Báo cáo, thống kê theo sát nhu cầu thực tế.
- Đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ GTVT QCVN31: 2014/BGTVT
- Dễ dàng thiết lập cảnh báo quá tốc độ, ra vào trạm, quá thời gian dừng/đỗ
- Chỉ mất 5 phút làm quen là có thể sử dụng hệ thống.

What’s New

Version 1.1.7

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

- Chỉnh sửa cải thiện chức năng tìm kiếm xe (không phân biệt chữ hoa/thường, dấu "-" và dấu ".")
- Thêm chức năng lọc xe theo trạng thái hoạt động của xe.
- Chỉnh sửa cải thiện giao diện người dùng (thêm menu, bộ lọc trạng thái xe,...)
- Mở rộng thời gian xem lịch sử xe chạy lên đến 3 ngày.

App Privacy

The developer, Green Space Solution JSC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like