Luminor Latvija 4+

Luminor Bank AB

Designed for iPhone

    • 3.7 • 3 Ratings
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Tava banka Tavā telefonā!
Izmēģiniet Luminor mobilo aplikāciju un novērtējiet iespēju ērti, ātri un vienkārši lietot internetbanku mobilajā telefonā! Ar Luminor mobilo aplikāciju varēsiet lietot internetbankā biežāk izmantotās funkcijas, kā arī dažādus papildu rīkus ērtākai ikdienai.

Izmantojiet Ātro piekļuvi un ātri un droši pieslēdzies mobilajai bankai ar vienkāršu, paša izdomātu PIN kodu.
Ar Ātro piekļuvi varēsiet:
• Apskatīt viena vai vairāku kontu kopējo atlikumu
• Ātri un ērti veikt maksājumus iepriekš izvēlētiem saņēmējiem līdz 300 EUR (1000 EUR dienā)
• Apskatīt pēdējos 10 veiktos/saņemtos maksājumus
• Nosūtīt savu konta numuru uz e-pastu (savus rekvizītus)

Autorizējoties ierastajā veidā, izmantojot kalkulatoru/ Smart ID/ eParaksts mobile ierastajā veidā, jūs varēsiet apskatīt visu informāciju par kontiem un kartēm, veikt maksājumus jauniem saņēmējiem, apskatīt maksājumu vēsturi un apstiprināt sagatavotos un daļēji parakstītos maksājumus.

Būtiski uzņēmumiem – pieslēdzot automātiskos paziņojumus, saņemsiet paziņojumus, kad nepieciešams apstiprināt maksājumu.

Mobilās bankas aplikācijā jūs varēsiet arī aprēķināt valūtas kursu, apskatīt tuvāko ceļu līdz bankai, kā arī nepieciešamības gadījumā sazināties ar banku.

https://www.luminor.lv/lv/privatpersonam/mobila-banka


[ENG]

Your bank in your phone!

Try Luminor mobile application and enjoy the power of convenient, fast and easy online banking in the mobile phone! The most popular online banking functions and a whole variety of additional tools – all in one Luminor mobile application!
Use Quick Access and connect to online banking quickly and securely with a simple, self-created PIN code.

With Quick Access you can:
• View total balance of one or more accounts.
• Quickly and conveniently make payments to pre-selected beneficiaries up to 300 EUR (1000 EUR per day).
• View available balances of all accounts.
• View the last 10 made/received payments.
• Send the info about your account number by e-mail.
After authorization with the help of a code calculator or Smart ID/eParaksts mobile you will be able to view all the information about accounts and cards, make payments to the new beneficiary, view the payment history and confirm prepared and partially subscribed payments.


Important for the businesses – by enabling Push notifications you will receive notifications when there is a payment request for approval.

This useful mobile banking application will calculate the exchange rate, show the nearest way to the bank and, if necessary, will help you contact the bank!

https://luminor.lv/en/private/mobile-banking

RUS
Ваш банк в вашем телефоне!

Попробуйте мобильное приложение Luminor, которое позволит удобно, быстро и эффективно пользоваться интернет-банком в вашем мобильном телефоне. В мобильном приложении Luminor доступны наиболее часто используемые функции интернет-банка, а также различные дополнительные инструменты для удобства повседневной жизни.
Используйте Быстрый доступ для быстрого и безопасного подключения к мобильному банку с помощью простого, придуманного вами PIN-кода.

С помощью Быстрого доступа вы сможете:
• просматривать остаток своих счетов;
• быстро и удобно совершать платежи предварительно выбранным получателям на сумму до 300 EUR (1000 EUR в день);
• просматривать последние 10 входящих и исходящих платежей;
• отправлять свои банковские реквизиты по электронной почте.

После авторизации с помощью калькулятора кодов, Smart-ID или eParaksts mobile вы сможете просматривать всю информацию о расчетных счетах и картах, совершать платежи новым получателям, просматривать историю платежей и подтверждать подготовленные и частично подписанные платежи.
Важно для предприятий – подключив автоматические уведомления, вы будете получать уведомления о платежах, которые необходимо подтвердить.

https://www.luminor.lv/ru/chastnym-licam/mobilnyy-bank

What’s New

Version 5.5.1

Bug fix and other technical improvements.

Ratings and Reviews

3.7 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

App Privacy

The developer, Luminor Bank AB, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Linked to You

The following data may be collected and linked to your identity:

  • Identifiers

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Usage Data

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

Supports

  • Wallet

    Get all of your passes, tickets, cards, and more in one place.

More By This Developer

You Might Also Like

Citadele Bank
Finance
BTA Latvija
Finance
Swedbank Latvija
Finance
Seesam Health Latvia
Finance
Mobilly
Finance
Klix app
Finance