Screenshots

Description

Slovenská národná rada (SNR) bola prvým politickým reprezentantom slovenského národa. Túto úlohu zastávala aj v ďalších zlomových obdobiach dejín Slovenska: v rokoch 1914 – 1918 pri formovaní Československej republiky a v rokoch 1943 – 1945 pri obnovení Československej republiky na zásadách slobody a demokracie s dôrazom na štátno-politické usporiadanie a spolunažívanie Čechov a Slovákov ako dvoch bratských národov na princípe rovného s rovným.

Prvým politickým programom SNR boli Žiadosti slovenského národa vyhlásené 10. mája 1848 v Liptovskom Sv. Mikuláši. Na dlhé desaťročia sa stali základným politickým dokumentom slovenského národného hnutia. Vtedy sa začala dlhá cesta Slovákov k samostatnosti, k vytvoreniu samostatnej Slovenskej republiky. Slovenská národná rada, sprvu ako politický reprezentant slovenského národa, neskôr – v demokratických podmienkach – zákonodarný orgán Slovenska, zohrala historicky mimoriadne významnú úlohu. V zlomových rokoch reprezentovala slovenský národ a Slovensko v boji za národnú slobodu a demokraciu. Tieto procesy boli ukončené v roku 1993 vznikom Slovenskej republiky.

Aplikácia sprístupňuje kľúčové dokumenty a informácie o dejinách a úlohe SNR. Obsahuje prepisy originálnych štátotvorných dokumentov a mapuje vývoj štátnych symbolov na území Slovenska od vzniku SNR v roku 1848 po súčasnosť, približuje osobnosti, ktoré sa významnou mierou podieľali na formovaní spoločensko-politického vývoja na Slovensku a taktiež mapuje kľúčové udalosti histórie slovenskej štátnosti.

Information

Seller
Slovensk� n�rodn� gal�ria
Size
62.9 MB
Category
Education
Compatibility

Requires iOS 11.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer