mCard.vn 4+

Thach Anh Tran

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Phần mềm này là phần mềm bán hàng đầu cuối của mCard.vn cài trên smartphone, cho phép khách hàng đăng nhập mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ trên trang https://mcard.vn bằng điện thoại thông minh kết nối Internet. Phần mềm có chức năng mua hàng, tra cứu lịch sử của dịch vụ.

Phần mềm đăng nhập tương tự như trang web, nhưng cho phép lưu phiên đăng nhập có mã PIN bảo vệ tự đặt. Nhập PIN 6 số tiện lợi hơn nhập mật khẩu mỗi lần sử dụng, vẫn đảm bảo an toàn tương tự, và có thể xoá phiên đăng nhập đó từ trang web.

Phần mềm sử dụng tiết kiệm dung lượng truy cập qua 2G/3G hơn trang web.

Bạn cần có tài khoản mCard.vn để sử dụng phần mềm này, có thể đăng ký trực tiếp trong ứng dụng. Bạn cũng có thể nạp tiền trực tuyến qua thẻ ATM hoặc thẻ quốc tế Visa/Master (có điều kiện).

What’s New

Version 2.2

Phiên bản 2.2 là phiên bản nâng cấp kỹ thuật, gồm các điểm sau:
1. Nâng cấp kỹ thuật của thư viện nền tảng
2. Thể hiện đúng định dạng ngày tháng, sửa một số lỗi hiển thị nhỏ.
3. Thêm khả năng lọc giao dịch theo ngày và lựa chọn loại, thêm liên kết nạp tiền ở màn hình chính.

App Privacy

The developer, Thach Anh Tran, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

You Might Also Like

Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping