Mekong SmartCam 17+

Vietnam Posts and Telecommunications Group

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Đây là ứng dụng Smart CCTV được xây dựng bước đầu để thu thập những dữ liệu cần thiết với hình thứ video , dùng trong quan sát , điều tra và bước tiếp theo sẽ mở rộng ra những chức năng khác .

What’s New

Version 1.6.3

- Cập nhật chức năng

App Privacy

The developer, Vietnam Posts and Telecommunications Group, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

Business
Business
Business
Business
Navigation
Lifestyle

You Might Also Like

Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities
Utilities