Zrzuty ekranu

Opis

Dzięki aplikacji otrzymasz bezzwłocznie powiadomienia o:
- zmianach pogody i gwałtownych zjawisk meteorologicznych oraz warunkach pogodowych zagrażających naszemu zdrowiu tj. burzach, intensywnych opadach atmosferycznych (w tym gradu), silnym wietrze, upałach, mrozach, wiosennych przymrozkach oraz gwałtownych zmianach ciśnienia atmosferycznego
- warunkach hydrologicznych, szczególnie jeśli będą one stwarzać zagrożenie zalaniem i podtopieniem
- zanieczyszczeniu powietrza i korzystnych warunków pogodowych do pogorszenia jego stanu sanitarnego
- zagrożeniu ze strony alergenów środowiskowych, co jest szczególnie cenną informacją dla alergików w sezonie pylenia
- warunkach biometeorologicznych, określających wpływ pogody na samopoczucie człowieka,
- ważnych aktualizacjach na stronie www.pogodawtoruniu.pl

Thanks to the application you will receive notifications of:
- changes in weather and violent meteorological phenomena as well as weather conditions threatening our health, i.e. thunderstorms, intense atmospheric precipitation (including hail), strong wind, hot weather, frosts, spring frosts and sudden changes in atmospheric pressure
- hydrological conditions, especially if they pose a threat of flooding and flooding
- air pollution and favorable weather conditions to deteriorate its sanitary condition
- a threat from environmental allergens, which is a particularly valuable information for allergy sufferers during the pollen season
  - biometeorological conditions defining the effect of weather on the well-being of people,
- important updates on the website www.pogodawtoruniu.pl

Prywatność w aplikacji

Deweloper (Emilia Sklucka) nie podał Apple szczegółów dotyczących zasad ochrony prywatności oraz przetwarzania danych. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dewelopera.

Brak informacji

Podczas zgłaszania kolejnego uaktualnienia aplikacji deweloper będzie musiał podać informacje dotyczące ochrony prywatności.

Obsługuje

  • Chmura rodzinna

    Po włączeniu Chmury rodzinnej z aplikacji tej będzie mogło korzystać do sześciu członków rodziny.

Więcej od tego dewelopera

Podobna muzyka