MeuClip 4+

Movitel SA

Được thiết kế cho iPhone

    • Miễn phí

Ảnh chụp màn hình iPhone

Miêu tả

MeuClip - a video social network with millions of unique videos, which is constantly updated daily with various types of entertainment, Music, Movies, Sports, game show, aggregated videos, etc. compelling content without being bothered by the ad content.
MeuClip is a “New” and “Hot” video social network we strive to create Entertainment, Useful video social networks for users with features:
1. Millions of unique videos are updated continuously from celebrities, singers, artists, models, fashion tips... to entertainment videos of everyday life.
2. Exclusive live stream about music show, talk with stars, top-notch sports matches, and dramatic game matches (mobile coalition, empire)...
3. Users can easily share their videos with friends, community or can create categories to store your own video store.
4. Experience 100% Movitel high speed 3G / 4G Data.
5. Generate revenue for users posting videos.
----------------------------------------------------------
We look forward to hearing from you! If you have suggestions, questions or need assistance, please contact us:
Call center to answer customers 24/24: 100 (completely free)

Có gì Mới

Phiên bản 1.0.8

- Add whitelist feature
- Update HashTag

Quyền Riêng Tư Của Ứng Dụng

Nhà phát triển, Movitel SA, đã cho biết rằng phương thức đảm bảo quyền riêng tư của ứng dụng có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu như được mô tả ở bên dưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Dữ Liệu Không Được Thu Thập

Nhà phát triển không thu thập bất kỳ dữ liệu nào từ ứng dụng này.

Phương thức đảm bảo quyền riêng tư có thể khác nhau, chẳng hạn như dựa trên các tính năng bạn sử dụng hoặc độ tuổi của bạn. Tìm hiểu thêm.

Cũng Từ Nhà Phát Triển Này

Tài Chính
Tiện Ích
Giải Trí
Nhạc
Kinh Doanh
Tin Tức

Có Thể Bạn Cũng Thích

Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí
Giải Trí