Screenshots

Description

[CZ] mIBS je jednoduchá aplikace určená pro předletovou přípravu posádek IFR i VFR letů, optimalizovaná pro použití na telefonu i tabletu.

=== Aplikace vyžaduje, aby uživatel byl registrován u ŘLP ČR, s.p. a měl přístup do aplikace IBS, viz informace k registraci na stránce https://ibs.rlp.cz ===
=== Při prvním spuštění po nainstalování aplikace si uživatel zvolí PIN, který je poté vyžadován při dalších spuštěních aplikace ===

Díky přehlednému menu a intuitivním formulářům představuje spolehlivý nástroj pro zasílání a získávání všech potřebných informací. Provozovatelem mIBS je ŘLP ČR, s.p. a data jsou přebírána přímo z informačních systémů ŘLP ČR, s.p.

mIBS poskytuje registrovaným uživatelům následující funkce:
- přístup k aktuálním zprávám NOTAM
- přístup k aktuálním zprávám METEO
- podání nového nebo modifikaci již podaného letového plánu ve formuláři a v mapě
- přístup ke zprávám souvisejícím s letovým plánem
- zobrazení platných letových plánů
- přípravu předletového informačního bulletinu
- vytvoření několika uživatelských profilů

Důležitou vlastností mIBS je také možnost synchronizace dat v rámci uživatelského profilu mezi mIBS a webovou aplikací IBS (provozovaná na ibs.rlp.cz). Tím je zaručeno, že změny provedené z mIBS se ihned projeví také ve webové aplikaci IBS.

[EN] mIBS is a user friendly application for the pre-flight preparation of IFR and VFR flights, optimized both for phones and tablets. Thanks to a well-arranged menu and intuitive forms, Air Navigation Services of the Czech Republic (ANS CR) delivers, through mIBS, a reliable tool enabling the distribution and reception of all necessary information. mIBS is provided by ANS CR and is connected to the ANS CR information systems.

=== Application requires registration at website https://ibs.rlp.cz, operated by ANS CR. ===
=== The first time app is launched after installation, the user chooses a PIN that is then required when the application is started again ===

mIBS provides to registered users the following functionalities:
- Access to up-to-date NOTAM messages
- Access to up-to-date MET messages
- Filing of new or the modification of filed flight plans in FPL form and on the map
- Access to messages related to a flight plan
- List of valid flight plans
- Preparation of the Preflight Information Bulletin
- Creation of several user profiles
An important mIBS feature is the possibility to synchronize data available in mIBS and the web application IBS (available on ibs.ans.cz) user’s profile. This ensures the changes entered through mIBS are immediately displayed in the IBS web application.

What’s New

Version 6.0.0

[CZ]
- Podpora pro službu Jednotné přihlášení do aplikací LIS ŘLP ČR
- Drobná vylepšení aplikace

[EN]
- Support for Single Sign On for AIS Applications of the ANS Czech Republic
- Minor improvements of the application

Information

Seller
Frequentis California, Inc.
Size
7.6 MB
Category
Navigation
Compatibility

Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch.

Languages

English, Czech

Age Rating
Rated 4+
Copyright
© 2018 Frequentis California, Inc.
Price
Free

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

You May Also Like