Screenshots

Description

Mine sirkler
Mine sirkler er et sosialt "atferdskart” utarbeidet for personer i autismespekteret. Hensikten er å å gi struktur og oversikt for å motvirke det sosiale kaoset mange i denne gruppen opplever. Systemet forklarer og systematiserer regler som gjelder for sosialt samspill gjennom å definere ulike sosiale arenaer eller sirkler, tydeliggjøre hvilke krav som gjelder for den aktuelle sirkelen og vise hvordan kravene endrer seg fra den innerste og mest private til den ytterste, mest offentlige sirkelen.

Til hver sirkel lages ulike former for støtteverktøy, i form av f.eks avtaler, sosiale historier og stressmestringsstrategier.

Systemet Mine sirkler har dermed dobbel funksjon:
1. Forklare og gi oversikt
2. Gi praktiske løsninger, handlingsaternativ og strategier

Målet er at” Mine sirkler” skal bidra til økt selvstendighet og kontroll over eget liv. Ved at at brukeren får en bedre forståelse av sosiale sammenhenger og til enhver tid har tilgang på løsninger og strategier, vil systemet bidra til bedre mestring og reduksjon av uro, angst og stress.

Innholdet i " mine sirkler" må tilpasses den enkelte bruker og er lett å skreddersy. Når applikasjonen er lastet ned vil en få tilgang til en webside der metodikken er beskrevet og der en får eksempler på hva som kan skrives i de enkelte nivå i hver sirkel. Praktisk beskrivelse om hvordan man fyller innhold i de ulike sirklene vil også ligge på websiden.

What’s New

Version 2.2

This app has been updated by Apple to display the Apple Watch app icon.

Dette er en universell app som støtter iOS, iPad og iPhone. Oppdatering var nødvendig da den tidligere utgaven ikke støttet iPad.

App Privacy

The developer, Statped Apps, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

Music
Education
Education
Health & Fitness
Books
Education

You Might Also Like

Education
Education
Education
Education
Education
Education