Minu Pension 4+

Eesti esimene pensioniäpp

LHV Varahaldus AS

Designed for iPhone

    • 5.0 • 1 Rating
    • Free

iPhone Screenshots

Description

Minu Pension prognoosib kasutaja pensioniea sissetulekut, tutvustab Eesti pensionifonde, võrreldes neid peamiste parameetrite järgi ning võimaldab esitada avaldusi fondide vahetamiseks ja maksete suunamiseks.

Pensionikalkulaator kuvab väljamakseid kolme pensionisamba lõikes.
I samba prognoos tugineb kasutaja poolt sisestatavale infole tööstaaži, laste arvu, avaliku teenistuse ja muude pensioniõiguslike aastate ning kindlustusosakute summa kohta ning iga-aastaselt riiklikult uuendatavatele määradele (baasosa, aastahinne).

II ja III samba väljamaksete prognoosi aluseks on AS Pensionikeskusest saadav info kasutaja II ja III samba sissemaksete ja kogutud osakute väärtuse kohta ning kasutaja poolt sisestatav eeldus fondide tootlusele ning pensionil veedetavate aastate arvule.

Eesti II samba fonde saab kasutaja võrrelda nelja parameetri järgi: pensionifondi tootlus erinevatel perioodidel, riskitase, Eestisse investeerimise osakaal ja pensionifondi aktiivsete investorite arv.
Pensionifonde saab järjestada fondivalitseja, fondi strateegia ja juhtimisstiili järgi.


[ENG]
Minu Pension shows the user their estimated retirement income, gives an overview of Estonian pension funds, compares them by their main parameters and enables one to file applications for changing funds and directing payments.

The pension calculator displays the disbursements by the three separate pension pillars.
The 1st pillar estimation is based on the years worked, number of children, public service and other pension-eligible years and the sum of insurance units and the annually updated national rates (base amount, value of a year of pensionable service).

Estimations for the 2nd and 3rd pillar disbursements are based on the information sourced from AS Pensionikeskus on the value of the user’s 2nd and 3rd pillar payments and units accumulated and the user-predicted rate of return of the funds and the years spent on retirement.

The user can compare Estonian 2nd pillar funds by four parameters: the rate of return of the pension fund in different periods, risk level, share of investments made to Estonia and the number of active investors of the pension fund.

Pension funds can be sorted by the management company, fund strategy and management style.

What’s New

Version 1.3.1

Võimalus esitada avaldust II samba sissemaksete suunamiseks pensioni investeerimiskontole.


Possibility to submit an application to transfer payments of Pillar II to the pension investment account.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Armastuse Kahur ,

Töötab ka Macis M1 kiibiga

See .et telefoni äppi saab ka kasutada Macis M1 kiibiga mudelitel on lihtsalt usumatu aga tõsi. Tubli töö LHV ja Apple.

App Privacy

The developer, LHV Varahaldus AS, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Usage Data
  • Diagnostics

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance