Capturas de pantalla del iPhone

Descripción

[GL]
Aplicación G2C para interactuar co Servizo Público de Emprego de Galicia. Nesta versión poderá realizar as seguintes accións:
Renovación da demanda de emprego
Consulta das citas co orientador laboral
Consulta das próximas datas de renovación da demanda.
Consulta das ofertas nas que é candidato.
Descarga do darde actualizado tras a renovación da demanda
Consulta das citas de selección para cursos de formación.
O presente aplicativo permite ao demandante de emprego interactuar con Servizo Público de Emprego de Galicia, en adiante SPEG.
Este aplicativo soamente proporciona servizos aos demandantes de emprego inscritos no SPEG.
O SPEG non se fai responsable dos efectos derivados da NON renovación en prazo dunha demanda de emprego derivados de problemas técnicos de calquera natureza a través desta plataforma. Si vostede NON pode renovar en fecha a través desta aplicación poderá utilizar calquera dos demais medios telemáticos (Portal de Emprego ou Puntos de Información) ou deberá acudir a calquera oficina de emprego do Sistema Nacional de Emprego para facer a renovación da demanda de emprego.
Normativa aplicable: Artigos 17,1, 17,2 24.3,25.4 e 47 do Real Decreto lexislativo 5/2000 d 4 de agosto, polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde social (BOE núm. 189, do 8 de agosto)

[ES]
Aplicación G2C para interactuar con el Servizo Público de Emprego de Galicia. Esta versión contempla la realización de las siguientes operaciones:
Renovación de la demanda de empleo.
Consulta de las citas con el orientador laboral.
Consulta de las próximas fechas de renovación de la demanda.
Consulta de las ofertas en las que es candidato.
Descarga del darde actualizado tras la renovación de la demanda.
Consulta de las citas de selección para cursos de formación
El presente aplicativo permite a los demandantes de empleo interactuar con el Servizo Público de Emprego de Galicia (España), en adelante SPEG.
Este aplicativo solamente proporciona servicios a los demandantes de empleo iscritos no SPEG.
El SPEG no se hace responsable de los efectos derivados de una NO renovación en plazo de la demanda de empleo derivados de problemas técnicos de cualquier naturaleza a través de esta plataforma. Si usted NO puede renovar la demanda en fecha a través de esta aplicación podrá utilizar cualquiera de los demás medios telemáticos (Portal de Emprego ou Puntos de Información) o deberá acudir a cualquier oficina de empleo para realizar la renovación de la demanda de empleo.
Normativa aplicable: artículos 17.1 17.2 24.3 25.4 y 47 del Real Dec

Novedades

Versión 1.3.0

[GL]
- Posibilidade de descarga do DARDE actualizado tras a renovación da demanda.
- Actualizada imaxe corporativa e do aplicativo en xeral.
- Redeseño das pantallas de identificación do usuario e do rexistro de novos dispositivos.
- Adaptación do aplicativo para aumentar a compatibilidade con novos dispositivos.
- Corrección de erros.
[ES]
- Posibilidad de descarga del DARDE actualizado tras la renovación de la demanda.
- Actualizada imagen corporativa y de la aplicación en general.
- Rediseño de las pantallas de identificación del usuario y de registro de nuevos dispositivos.
- Adaptación de la aplicación para aumentar compatibilidad con nuevos dispositivos.
- Corrección de errores.

Información

Vendedor
Xunta de Galicia
Tamaño
17.9 MB
Categoría
Utilidades
Compatibilidad

Requiere iOS 9.0 o posterior. Compatible con iPhone, iPad y iPod touch.

Idiomas

Español, Gallego, Inglés

Edad
4+
Copyright
Precio
Gratis

Compatibilidad

  • Compartir en familia

    Hasta seis miembros de una familia podrán usar esta app mientras la función Compartir en familia esté activada.

Más sobre este desarrollador

Quizás te interese