My Diners 4+

FD DINERS CLUB INTERNATIONAL MAK A.D.

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Мобилната апликација My Diners ви обезбедува лесен и безбеден пристап до сите информациите за вашата Diners Club сметка во секое време!

- Преглед на сите картички во Ваша сопственост
- Увид во расположливите средства
- Трансакции и уплати за секој период
- Трошоци кои ќе бидат во следната сметка
- Барање за зголемување на лимит
- Безбедно најавување на трошоци на интернет и во странство
- Пребарувач на продажни места и банкомати
- Преглед на сите акции, попусти и понуди од продажната мрежа
- Diners Club International® нуди пристап до повеќе од 1.300 салони на аеродроми во 600+ градови во над 140 земји и територии ширум светот
- Директен пристап до веб страницата за Cashback програмата

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplikacioni celular My Diners ju jep akses të lehtë dhe të sigurt në të gjitha informacionet e llogarisë suaj të Diners Club në çdo kohë!

- Pasqyrë e të gjitha kartave që posedoni
- Vështrim mbi fondet në dispozicion
- Transaksionet dhe pagesat për çdo periudhë
- Shpenzimet që do të jenë në llogarinë e radhës
- Kërkesë për rritje limit
- Regjistrim i sigurt i shpenzimeve online dhe jashtë vendit
- Lokatori i pikave të shitjes dhe ATM-ve
- Pasqyrë e të gjitha veprimeve, zbritjeve dhe ofertave nga rrjeti i shitjeve
- Diners Club International® ofron akses në më shumë se 1300 sallone aeroportesh në 600+ qytete në mbi 140 vende dhe territore në mbarë botën
- Qasje direkte në faqen e internetit për programin Cashback

What’s New

Version 3.0.3

-Нов дизајн
-Опција за промена на лични податоци
-DC Калкулатори

-----------------------------------------------------

-Dizajn i ri
-Opsioni për të ndryshuar të dhënat personale
-DC Kalkulatorë

App Privacy

The developer, FD DINERS CLUB INTERNATIONAL MAK A.D., indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

S-Banka
Finance
mBanka
Finance
mBankaCo
Finance
Moj DDV
Finance
My Unibank
Finance
m-banking by Stopanska banka
Finance