myPVI 17+

PVI Insurance Corporation

Designed for iPad

    • 1.0 • 3 Ratings
    • Free

Screenshots

Description

Ứng dụng myPVI do bảo hiểm PVI phát hành tới khách hàng. Khách hàng khi sử dụng phần mềm sẽ khai báo thông tin,đăng ký tài khoản sử dụng lên hệ thống. Thông qua việc xác thực thông tin theo phương thức OTP để đảm bảo xác thực thông tin khai báo. Hệ thống sẽ lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng đã khai báo : như số điện thoại, email giao dịch…
Các chức năng của phần mềm:
- Tra cứu thông tin hệ thống mạng lưới của Bảo hiểm PVI
Khách hàng có thể trực tiếp truy cập tiếp cận thông tin về địa điểm, liên lạc tất cả các chi nhánh, đơn vị thành viên của Bảo hiểm PVI.
- Khai báo tổn thất ban đầu nghiệp vụ xe cơ giới:
cho phép khách hàng khi tham gia bảo hiểm tại Bảo hiểm PVI trong trường hợp xảy ra tại nạn có thể chủ động khai báo ban đầu, chụp ảnh lại tổn thất nhằm phục vụ cho công tác khai báo và giám định tổn thật trong quá trình giải quyết khiếu nại bồi thường của khách hàng sau này.
- Thông tin sản phẩm:
Giúp khách hàng có thể tra cứu, tiếp cận được đến toàn bộ thông tin dịch vụ bảo hiểm mà Bảo Hiểm PVI có thể cung cấp.
- Tra cứu bệnh viện và garage bảo lãnh:
Cho phép khách hàng tra cứu hệ thống các bệnh viện hợp tác bảo lãnh cùng Bảo hiểm PVI

What’s New

Version 152.0.1

- Update chức năng bhxh: đăng ký mới, thu nối

Ratings and Reviews

1.0 out of 5
3 Ratings

3 Ratings

App Privacy

The developer, PVI Insurance Corporation, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Contact Info
  • Search History

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Translate Mate - Translator
Productivity
PDF Scanner: Document Scan App
Productivity
Deloitte aDvance
Productivity
IDBeauty
Productivity
Pomo Up - Pomodoro Timer
Productivity
AskMe: AI Chatbot Assistant
Productivity