Nối kết nông gia - Nông dân 4+

Luan Nguyen Van

Designed for iPhone

    • Free

iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng Nối kết nông gia là ứng dụng của tập đoàn Lộc Trời phát triển để hỗ trợ nông dân tích đổi điểm cho các nông dân tham gia hệ thống.

Ứng dụng Nối kết nông gia llà ứng dụng thuộc hệ thống Nối kết nông gia của Tập đoàn Lộc Trời. Ứng dụng có các tính năng chính như sau:
Hỗ trợ tích điểm cho nông dân khi mua hàng
Hỗ trợ đổi điểm khi có chương trình khuyến mãi
Cung cấp tính năng quét QRCODE truy xuất nguồn gốc
Tính năng xem lịch sử đổi điểm

Ứng dụng đang trong quá trình triển khai thực tế cho tất cả nông dân trên cả nước và phát triển, liên tục.

What’s New

Version 1.2.4

Sửa lỗi.

App Privacy

The developer, Luan Nguyen Van, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

More By This Developer

News
Reference
Business
Reference
Reference
Business

You Might Also Like

Productivity
Business
Business
Business
Productivity
Business