Screenshots

Description

NailsTest PRO là ứng dụng giúp các bạn chuẩn bị thi bằng nails, hair, facial, v.v... luyện các câu hỏi lí thuyết với các chức năng sau đây: học bài, khảo bài và thi thử.

Các câu hỏi luyện thi được cập nhật thường xuyên bởi các thí sinh thi bằng nails, hair, facial ở Cali.

What’s New

Version 1.0

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

App Privacy

The developer, NAILSOLUTION LLC, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like