Screenshots

Description

Siktemålet med denne boken er å gi en oversikt over de viktigste undersøkelser som utføres ved våre medisinsk-biokjemiske laboratorier, indikasjonene for testene, tolkningen av resultatene, pasientforberedelse og prøvetaking. Vi ser den derfor som et viktig kvalitetssikringstiltak i samarbeidet mellom laboratoriene og de rekvirerende leger.

Boken er blitt til på oppfordring fra styret i Norsk forening for medisinsk biokjemi, som nå har rettighetene til teksten. En rekke kolleger med spesialkunnskaper på forskjellige områder har deltatt. Selv om boken ikke har gjennomgått noen konsensusbehandling, skulle innholdet være representativt for den rådende oppfatning blant spesialister i faget.

Boken er ikke ment å være noen lærebok, men først og fremst et praktisk hjelpemiddel til bruk i det daglige arbeid. Siden laboratoriene har forskjellig analyserepertoar, bruker metoder med litt ulike referanseområder, stiller forskjellige krav til prøvevolum osv., er det nødvendig å supplere med informasjon fra samarbeidende laboratorium. Boken vil heller ikke kunne erstatte en faglig dialog med spesialister ved samarbeidslaboratoriet, men vil forhåpentligvis bidra til at denne blir mer målrettet og meningsfull.

What’s New

Version 2.0

Denne appen er oppdatert av Apple og bruker nå det nyeste Apple-sertifikatet for signering.

Mindre endringer i brukergrensesnitt. Lokale tilpasninger.

Ratings and Reviews

5.0 out of 5
1 Rating

1 Rating

Brookeann3 ,

Rask app

Rask og lett å finne fram. Bra app

App Privacy

The developer, Sunnsoft, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like