iPad Screenshots

Description

NeoTap AS - Advanced Support- är en mHealth iOS plattform för sjukvårdspersonal som utför återupplivning av spädbarn i Sverige. Syftet är att förbättra kvalitén på registrering under återupplivningen samt stödja sjukvårdspersonal i arbetet och dokumentation av händelser. Översättning till fler språk planeras.

NeoTap AS kräver inga sladdar utan utgår helt från pekskärmen. Systemet kommer att integreras i den nationella online-utbildningsplanen i Sverige (http://www.neohlrutbildning.se) med målet att förbättra följsamheten till riktlinjer för neonatal återupplivning.

NeoTap AS funktioner:
· Tidsangivelse inkl. realtid som går att följa i alla vyer
· Analog tidsdisplay för varje Apgar intervall
· Apgar-klocka med påminnelser vid 1,5 och 10 minuter
· Automatiserad pop-up av Apgar
· Hypotermi-timer efter > 10 min återupplivning
· Möjlighet till pulsregistrering inom 10-15 sekunder efter födseln
· NeoPacer - akustiskt stöd som ger valfri ventilationsfrekvens
· NeoPacer för hjärtkompression
· Påminnelse om temperatur kontroll vid återupplivning 4 ggr/h
· Loggbok för registrering av kritiska händelser under återupplivning såsom ventilationstider, vätskor, temperatur, syrgastillförsel, SO2 m.m.
· Möjlighet att maila logg-boken direkt till din epost efter återupplivning


NeoTap AS är utvecklad av Tap4Life, en ideell organisation med syfte att förbättra sjukvården i världen med hjälp av gratis nedladdning av högkvalitativa mHealth app:ar. NeoTap AS är utvecklad 2015 i samarbete med Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Strawberry Hill AB. Finansiellt stöd från LÖF, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

NeoTap AS är endast ett stöd under kliniskt arbete och utbildning. Den ersätter ingen medicinsk utrustning.

What’s New

Version 1.6.2

Added language support

App Privacy

The developer, Tap4Life, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like