iPhone Screenshots

Description

NEU Plus là Cổng thông tin kết nối miễn phí dành cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. NEU Plus cung cấp các tiện ích để tra cứu các thông tin phục vụ giao lưu chia sẻ và học tập.
Sinh viên có thể sử dụng NEU Plus để thực hiện các chức năng:
• Cập nhật các thông tin mới nhất từ nhà trường và mạng xã hội.
• Trao đổi tin nhắn trực tiếp với lớp học phần.
• Xem lịch học.
• Xem bảng điểm thành phần và trung bình tích lũy.

What’s New

Version 1.1

Apple đã cập nhật app này để có thể sử dụng chứng chỉ đăng nhập mới nhất của Apple.

Sửa lỗi xoay màn hình,
Sửa lỗi giao diện,
Thêm tính năng "Đăng nhập offline"

App Privacy

The developer, Le Quach, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like