iPhone Screenshots

Description

Ứng dụng giám sát, điều khiển thiết bị và cảnh báo trong hệ thống giải pháp nông nghiệp thông minh NextFarm.

Giải pháp Nông nghiệp thông minh Nextfarm là giải pháp đi đầu về Nông nghiệp thông minh tại Việt Nam, khi là đơn vị tích hợp thành công bộ dinh dưỡng châm phân với hệ thống kiểm soát cảnh báo sớm môi trường khí tượng, hệ thống sử dụng phân tích dữ liệu lớn để phân tích dữ liệu qua thuật toán AI (Trí tuệ nhân tạo) và Machine Learning (Học máy) cho từng loại giống cây và vùng miền.

What’s New

Version 3.1

- Sửa lỗi không có thông báo

App Privacy

The developer, Huy Lai, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like