iPhone Screenshots

Description

Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu là một ngôi nhà xây nên từ những viên gạch đóng góp từ nhiều đơn vị, cá nhân trong cộng đồng. Nhằm mục đích phát triển Ngôn Ngữ Ký Hiệu, nguồn di sản văn hóa quý giá của người Việt Nam nói chung và người Điếc / Khiếm Việt Nam nói riêng.

Hiện nay Từ Điển đã tập hợp được trên 7000 videos từ vựng từ khắp tất cả các vùng miền trên đất nước.

What’s New

Version 1.2

Add tracking event firebase + facebook.

App Privacy

The developer, Be Ready Education Pty Ltd, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You Might Also Like

Reference
Education
Education
Education
Education
Education