iPhone Screenshots

Description

Khi bạn đang sinh hoạt ở Võ đường Nghĩa Dũng Karate-Do, hay bạn muốn tham gia cùng chúng tôi. Với ứng dụng Nghĩa Dũng Karate-Do bạn sẽ :
- Nhận được những bài viết đầy ý nghĩa của thầy Nguyễn Văn Dũng
- Nhận được các bài viết, thông báo được cập nhật hằng ngày của hệ thống Nghĩa Dũng Karate-Do
- Tham khảo tư liệu Sách, bài viết, Thư viện ảnh và Video về võ thuật nói chung và về Nghĩa Dũng nói riêng.
- Tham gia những sự kiện, ngoại khóa, ủng hộ của Nghĩa Dũng.
- Trao đổi, sinh hoạt cùng với đồng môn của Nghĩa Dũng.

App Privacy

The developer, Tran Minh Lan, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like