Screenshots

Description

NK Tien Rang giúp bệnh nhân đặt lịch hẹn khám trực tiếp với bác sỹ, đồng thời theo dõi được hồ sơ điều trị của riêng bạn bao gồm:
- Kế hoạch điều trị
- Quá trình điều trị
- Hình ảnh điều trị
- Kế hoạch tài chính
- Nhắc lịch hẹn tái khám
-Thông báo

What’s New

Version 1.2

- Cải thiện hiệu năng ứng dụng

App Privacy

The developer, TOOTH FAIRY DENTISTRY COMPANY LIMITED, has not provided details about its privacy practices and handling of data to Apple. For more information, see the developer’s privacy policy.

No Details Provided

The developer will be required to provide privacy details when they submit their next app update.

Supports

  • Family Sharing

    With Family Sharing set up, up to six family members can use this app.

More By This Developer

You May Also Like