NLB mProKlik Makedonija 4+

NLB BANKA AD SKOPJE

    • Free

iPhone Screenshots

Description

NLB mProKlik е услуга на NLB Банка АД Скопје и претставува апликација за мобилен уред која овозможува преглед на Вашите сметки од денарски платен промет во Банката и спроведување на Вашите финансиски трансакции на сосема безбеден начин. Услугата е достапна 24 часа на ден, седум дена во неделата. NLB mProKlik услугата може да се користи со iOS верзија 8.0 или понова.
Можности на NLB mProKlik апликацијата:


- Преглед на состојба и промет на сите денарски трансакциски сметки и картички

- Преглед на листа на изводи, експортирање и испраќање на изводот преку инсталираните комуникатори на мобилниот уред

- Можност за плаќање на ПП30/ПП50/ПП53 безготовински налози со еден клик само за корисниците кои имаат единечен потпис на NLB ProKlik

- Користење на примероци и снимени налози дефинирани преку web апликацијата NLB ProKlik

- Можност за работа со апликацијата од повеќе мобилни уреди

- Можност за примање на известувања од банкатa (прилив, одлив, состојба,известување за генериран извод) и опција за подесување (вклучување/исклучување) на различните типови на известувања по желба на корисникот

- Најава на апликацијата и авторизација на налог со пин или отпечаток од прст

- Можност за менување на лимит групи за трансацкии (опција достапна за управители на компаниите)

- Можност за менување на лимит групи за трансацкии (опција достапна за управители на компаниите)

- Наследување на корисничките права и привилегии дефинирани за NLB ProKlik

- Преглед на курсна листа.

- Интерактивен локатор на Експозитури/Банкомати

- Понуда на Банката за информации за сите продукти за правни лица

- Можност за контакт со банката преку телефон или e-mail
Начин на пријава на NLB mProKlik апликацијата:

За да започнете да ја користите мобилната апликација потребно е да сте корисници на NLB ProKlik од каде можете да генерирате код за активацијата кој го внесувате или скенирате QR кодот преку NLB mProKlik после што ќе Ви се испрати код за пристап преку SMS на мобилниот број кој го дефиниравте. Потребно е кодот добиен преку SMS да го внесите во предвиденото поле. Активацискиот код може да се искористи само еднаш. По точно внесениот код, се отвора екран каде самостојно креирате ПИН кој понатаму ќе го користи за најава на апликацијата и истиот ќе до знаете само Вие.
 Самостојно, користејки ја web апликацијата NLB ProKlik, можете да активирате NLB mProKlik на повеке уреди, да ја деактивирате NLB mProKlik и да го ресетирате постојниот ПИН за NLB mProKlik.
Доколку не сте корисник на електронско банкарство, пријавите се за услугата во која било експозитура на NLB Банка АД Скопје после што ќе можете да ја активирате NLB mProKlik и дефинираните привилегии ќе можете да ги користите и преку NLB mProKlik

Сигурност на NLB mProKlik апликацијата: 

• Апликацијата е заштитена од копирање и инсталирање на други телефони

• Апликацијата се исклучува автоматски по неколку минути некористење.

• Апликацијата се заклучува автоматски по 3 погрешни внесови на ПИН код.

• Податоците за сметките на корисникот и ПИН кодот не се чуваат на мобилниот уред

What’s New

Version 2.1.3

• Подобрување на перфомансите на апликацијата
• Можност за аплицирање на продукти за кои Банката испраќа дирекна понуда до корисникот
• Отстранување на багови

App Privacy

The developer, NLB BANKA AD SKOPJE, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

You Might Also Like

Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance