NONTHABURI GUIDE 4+

Illusion (Thailand) Co.,Ltd

    • ฟรี

ภาพหน้าจอ

คำอธิบาย

แอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์การจัดทำแอปพลิเคชัน

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รองรับการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญภายในจังหวัดนนทบุรี

มีอะไรใหม่

เวอร์ชัน 3.0.0

3.0.0
- ปรับปรุงระบบแผนที่
- ปรับปรุงคุณภาพของภาพการแสดงผล

ความเป็นส่วนตัวของแอป

นักพัฒนาแอป Illusion (Thailand) Co.,Ltd ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของแอปและการจัดการข้อมูลแก่ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนา

ไม่มีรายละเอียด

นักพัฒนาจะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อส่งรายการอัปเดตสำหรับแอปในครั้งต่อไป

เพิ่มเติมโดยนักพัฒนารายนี้

Photo & Video
Entertainment
Entertainment
Entertainment
Utilities
Entertainment

คุณอาจจะชอบ

Navigation
Travel
Navigation
Navigation
Travel
Navigation