NSMT 4+

TRAN DUC THANH

Designed for iPad

    • Free

Screenshots

Description

Để sử dụng được các dịch vụ của nhasachminhthang.vn, Quý Khách Hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác. Phần cung cấp thông tin này nhằm giúp chúng tôi xác định phần thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận. Quý Khách có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng khi đó bạn sẽ không thể hưởng được một số tiện ích , những tính năng khác của chúng tôi cung cấp.

What’s New

Version 9.0

- Expand Sub Category
- Add Cached for Category
- Final release

App Privacy

The developer, TRAN DUC THANH, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Collected

The developer does not collect any data from this app.

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

You Might Also Like

Books
Books
Books
Books
Books
Books