Ο Φιλελεύθερος, Phileleftheros 4+

Ο Φιλελεύθερος, Phileleftheros

Designed for iPad

    • 3.5 • 2 Ratings
    • Free
    • Offers In-App Purchases

iPad Screenshots

Description

Ενημερωθείτε για όλα τα σημαντικά γεγονότα στην Κύπρο, τηv Ελλάδα και τον Κόσμο με την εγκυρότητα της μεγαλύτερης εφημερίδας στην Κύπρο.

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
http://www.philenews.com/terms-conditions

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» μπορείτε να τη δείτε τόσο οριζόντια όσο και κάθετα στο tablet σας.
Για να αγοράσετε τεύχος της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» προϋποθέτει λογαριασμό στο iTunes της Apple.

Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες:
1.Αγορά μιας μόνο έκδοσης.
2.Συνδρομή για τρείς μήνες (90 μέρες)
3.Συνδρομή για έξι μήνες (180 μέρες)
4.Συνδρομή για ένα χρόνο (365 μέρες)

Χαρακτηριστικά συνδρομών μέσω ITunes:

- Οι συνδρομές που γίνονται μέσω του iTunes ανανεώνονται αυτόματα. Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα ν’ αλλάξουν την επιλογή αυτόματη ανανέωση, μέσω του iTunesaccount τους. Για να ισχύσει μια αλλαγή στην αυτόματη ανανέωση των συνδρομών πρέπει να γίνει τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το τέλος της περιόδου της επιλεγμένης συνδρομής.
- Η χρέωση μιας αυτόματης ανανέωσης θα γίνει μέσω του iTunes λογαριασμού σας 24 ώρες πριν από την ολοκλήρωση της τρέχουσας συνδρομής.
- Οι συνδρομές των αναγνωστών μέσω του iTunes διαχειρίζονται αποκλειστικά από τον χρήστη.
- Δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης συνδρομής που έχει γίνει μέσω iTunes.
- Ανάκτηση προηγούμενων αγορών μπορεί να γίνει χρησιμοποιόντας το κουμπί Ανάκτηση Αγορών στην πρώτη οθόνη

Διαθέσιμα τεύχη: Εμφανίζονται στο tablet σας οι 30 πιο πρόσφατες εκδόσεις της εφημερίδας.
Εξώφυλλο: Μπορείτε να δείτε – χωρίς χρέωση – την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» και του ενθέτου Goalnews.
Αγορά τεύχους: Αγοράζετε την έκδοση που έχετε επιλέξει από τα «διαθέσιμα τεύχη».
Κατεβασμένα τεύχη: Εμφανίζονται οι εκδόσεις που έχετε ήδη αγοράσει.
Προβολή τεύχους: Εμφανίζεται ολόκληρη η έκδοση που έχετε αγοράσει.
Διαγραφή τεύχους: Διαγράφεται η έκδοση που έχετε αγοράσει.
Σε μια έκδοση που έχετε ήδη αγοράσει βλέπετε τα ένθετα, τμήματα, σελίδες από τα οποία αποτελείται.

Keep up to date with all the important events in Cyprus, Greece and the World with the authority of Cyprus’s biggest newspaper.

Terms and Conditions
http://www.philenews.com/terms-conditions

INSTRUCTIONS OF USE
The digital edition of the newspaper “Phileleftheros” appears both horizontally and vertically on your tablet.
Purchasing a copy of the newspaper “Phileleftheros” pre-supposes having an account on Apple iTunes.

The following options are available.
1. Purchase of only one issue
2. Subscription for three months (90 days)
3. Subscription for six months (180 days)
4. Subscription for one year (365 days)

Features of subscriptions through iTunes

- Subscriptions made through iTunes are automatically updated. Readers have the option to change the automatic renewal option, through their iTunes account. To apply a change to the automatic renewal of subscriptions, this must be completed at least 24 hours before the end of the selected subscription period.
- The charge of an automatic renewal will take place through your iTunes account 24 hours before the completion of the current subscription.
- Subscriptions through iTunes can be managed solely by the user.
- There is no possibility of subscription cancellation through iTunes.
- Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication, where applicable
- Restore previous purchaches by clicking the button "Restore Purchases" at the bottom of first screen

Available issues: The 30 most recent issues of the newspaper appear on your tablet.
Front page: You can see the front page of the newspaper “Phileleftheros” and the insert Goalnews, free of charge.
Purchase of issue: You buy the issue you have selected from ‘available issues”
Downloaded issues: Issues that you have already purchased
Appearance of issue: The whole issue you have bought appears (including Inserts, Sections, Pages)
Deletion of issue: The issue you have bought is deleted

What’s New

Version 1.8

iOS 15, download issue bug fix

Ratings and Reviews

3.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Gmik22 ,

Not good enough for subscription

Even though the newspaper's focus into making an ipad app is appreciated, the app itself is just not up to standard. I definitely will not be subscribing if the app does not improve.

App Privacy

The developer, Ο Φιλελεύθερος, Phileleftheros, indicated that the app’s privacy practices may include handling of data as described below. For more information, see the developer’s privacy policy.

Data Not Linked to You

The following data may be collected but it is not linked to your identity:

  • Purchases
  • Usage Data

Privacy practices may vary, for example, based on the features you use or your age. Learn More

More By This Developer

News
Music
Music
News
Utilities
Music

You Might Also Like

News
News
News
News
News
News